• 1
  • 2
  • 4
  • 3

Ideas

Teoretické a metodologické aspekty současné kartografie

Strategy

Užití dat DPZ v kartografii

Processes

Kartografická díla v geovědním výzkumu

Network

Kartografie ve veřejné správě

Creative

Uživatelské aspekty kartografických děl

Contact

Mapy a internet

Creative

Praktická a komerční kartografie

Contact

Vzdělávání v kartografii

Důležitá data

leden 2014 - Spuštění registračního systému

30. 4. 2015 - Mezní termín pro včasnou registraci na konferenci za zvýhodněné vložné

30. 4. 2015 - Mezní termín pro podání žádosti o konferenční grant

15. 5. 2015 – Zaslání abstraktů

15. 6. 2015 – Zveřejnění rámcového programu

16. 8. 2015 - Konec možnosti uhrazení konferenčniho poplatku bezhotovostní platbou

3.-4. 9. 2015 - 21. kartografická konference

Základní informace

3.9. - 4.9. 2015

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Valtická 337, 691 44 Lednice

Kontaktní e-mail:jan.brus@upol.cz

Partneři