Programový výbor

  • Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – předseda (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • Ing. Róbert Fencík, Ph.D. (STU Bratislava)
  • Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (MU Brno)
  • Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (UK Bratislava)
  • Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (SAV Bratislava)
  • Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT Praha)
  • Ing. Karel Brázdil, CSc. (Zeměměřický úřad Praha)
  • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • Ing. Roman Bukáček (Seznam.cz)
  • Ing. Jan Marša, Ph.D. (VGHMÚř Dobruška)