Témata konference

Teoretické a metodologické aspekty současné kartografie

Praktická a komerční kartografie

Kartografická díla v geovědním výzkumu

Kartografie ve veřejné správě

Mapy a internet

Uživatelské aspekty kartografických děl

Užití dat dálkového průzkumu Země v kartografii

Vzdělávání v kartografii